Naujienos

Sutarta bendradarbiauti tvarkant lietuvių tremtinių kapus

Susitikime su Bistrampolio valdytoju kun. Rimu Gudeliu sutarta bendradarbiauti remiant lietuvių tremtinių kapinių Sibire tvarkymą. Šią kilnią misiją rengia Sibiro ir Tolimųjų rytų lietuvių bendruomenė. Ši misija svarbi fonto įkūrėjui ...